Sinds 1 januari 2016 zijn de organisaties GOVI en NDOVbeheer samengevoegd. De werkzaamheden die voorheen door GOVI werden uitgevoerd zijn ondergebracht bij het CROW-kenniscluster Verkeer en Vervoer en gaan verder onder de naam CROW-NDOV. 

De informatie van CROW-NDOV is te vinden op: http://www.crow.nl/ndov/